МОНТАЖ

КРАТКИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И КОРЕКТНО ЗАВЪРШВАНЕ НА ПОЕТИТЕ АНГАЖИМЕНТИ

Към днешна дата с натрупания опит от обектите, които сме реализирали през годините, смело можем да заявим, че сме компания-фактор в производството и монтажа на метални конструкции.
Компанията разполага с добре оборудвани екипи от професионалисти, които могат да изпълнят монтажа на всякакъв вид метални конструкции, облицовки, полагане на термопанели и др., без значение от трудността на изпълнение и терена за монтаж. С богатия си опит и собствена подемна механизация, успяваме да постигнем кратки срокове за изпълнение и коректно завършване на поетите ангажименти и съгласувани графици.