Успешно внедрена система за управление

на качеството и околната среда ISO 9001:2008 както и ISO 14001:2004.

арматурни

заготовки

Успешно внедрена система за управление

на качеството и околната среда ISO 9001:2008 както и ISO 14001:2004.

Силно заложена в нашето портфолио е преработка на арматурна стомана и производство на арматурна заготовка Клас I,II и III. През годините сме взели участие в изграждането на хиляди жилищни, административни и индустриални сгради, както и на обекти от национално значение